’eksotisk’ navn

Term: 
’eksotisk’ navn
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
14
Definition: 
[navn af italiensk, spansk, græsk eller latinsk oprindelse]
Exempel: 
Alberto, Marius, Sylvester, Carmen, Dolores, Isabella
Publikationer där termen förekommer: