Litteratur

 

NORNA-rapporter

► En lista på de verk som getts ut i serien NORNA-rapporter. 

► NORNA-rapporter kan beställas från/NORNA reports can be ordered from:
Swedish Science Press, P.O. Box 118, SE-751 04 UPPSALA
Tel. (+46) 018-36 55 66, info(snabel-a)ssp.nu, http://www.ssp.nu/

Andra publikationer

► I listan finns uppgifter på ny litteratur kring namnforskning. Listan kompletteras efter hand.

► Tips om nyutkommen litteratur kan sändas till NORNA:s sekreterare (sekretariatet[a]norna.org).

NORNA-bibliografin

► Bibliografin har från och med 2014 formen av en sökbar databas. Information om publikationer meddelas det egna landets medlem i NORNA-kommittén.