’sen’-navn

Term: 
’sen’-navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
son-namn
Sidhänvisning: 
14
Definition: 
[efternavn som ender på -sen]
Publikationer där termen förekommer: