adelsnavn

Term: 
adelsnavn
Språk: 
bokmål
Svensk översättning: 
adelsnamn
Sidhänvisning: 
221
Definition: 
Etternavn som adelen har tatt i bruk
Exempel: 
Løvenskiold
Publikationer där termen förekommer: