adelsprefiks

Term: 
adelsprefiks
Språk: 
bokmål
Svensk översättning: 
adelsprefix
Sidhänvisning: 
221
Definition: 
Prefiks, i praksis en preposisjon, som står foran hovedordet i adelsnavn
Exempel: 
von Munthe af Morgenstierne
Publikationer där termen förekommer: