administrativt skydd för efternamn

Term: 
administrativt skydd för efternamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
administrativt skydd för efternamn
Sidhänvisning: 
79
Definition: 
Ett skydd mot att någon, som i namnrättslig mening saknar behörighet till namnet, får namnet - eller ett med namnet lätt förväxlingsbart namn - godkänt för nytt efternamn för sig.