autentiska namn

Term: 
autentiska namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
autentiska namn
Sidhänvisning: 
77
Definition: 
Egennamn som hämtats ur verklighetens befintliga onomastikon, dvs. det namnförråd inom varje språk ur vilket de namn (eller inspirationen och förebilderna till namn) som används i verkligheten hämtas.