Den danske jens er en ordentlig børge. Fra betydningsløst personnavn til beskrivende appellativ.

Författare: 
Birgit Eggert
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Mål & Mæle 2007:4
Sidor: 
8–12