den skandinaviske bølge

Term: 
den skandinaviske bølge
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
skandinavismen
Sidhänvisning: 
80
Definition: 
[en stigning i brugen af skandinaviske navne i 1800-tallet]
Publikationer där termen förekommer: