deuteronym

Term: 
deuteronym
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
deuteronym
Sidhänvisning: 
111
Definition: 
Varje i en viss krets av människor och under en viss tid bruklig, entydig personbenämning, som icke är identisk med vederbörande persons fullständiga namn eller ett eller flera av de däri ingående namnen.
Publikationer där termen förekommer: