diminutivending

Term: 
diminutivending
Språk: 
bokmål
Svensk översättning: 
diminutivändelse
Sidhänvisning: 
227
Definition: 
Ending som uttrykker bl.a. betydninga 'vesle/'lille'
Exempel: 
Jonetta
Korsreferens: 
diminutivsuffiks
Publikationer där termen förekommer: