dobbeltnavn

Term: 
dobbeltnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
dubbelnamn
Sidhänvisning: 
10
Definition: 
[når en person har to fornavne]
Exempel: 
Gustav Adolf