dobbelttilnavn

Term: 
dobbelttilnavn
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
22
Kommentar: 
dvandvakompositum, som er defineret ved at være en parataktisk sammensætning med sideordnet relation mellem leddene (i modsætning til et ”normalt” kompositum, hvis første led er underordnet det sidste)”"