drengenavn

Term: 
drengenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
ogiftnamn
Sidhänvisning: 
5
Definition: 
[drengefornavn]
Publikationer där termen förekommer: