engelsk fornavn

Term: 
engelsk fornavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
engelskt förnamn
Sidhänvisning: 
14
Definition: 
[fornavn af engelsk oprindelse]
Exempel: 
Mary
Publikationer där termen förekommer: