eponym

Term: 
eponym
Språk: 
bokmål
Svensk översättning: 
eponym
Sidhänvisning: 
233
Definition: 
Navn på en type ting eller fenomen med opphav i personnavn
Exempel: 
Hoover (om støvsuger)
Publikationer där termen förekommer: