förkroppsligade namn

Term: 
förkroppsligade namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
förkroppsligade namn
Sidhänvisning: 
77
Definition: 
Egennamn som är identiska med redan existerande egennamn som refererar till specifika, välkända personer eller objekt i verkligheten eller litteraturen och som åberopar dessas egenskaper.
Kommentar: 
ty. verkörperte Namen