fiktivt namn

Term: 
fiktivt namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
fiktivt namn
Sidhänvisning: 
77
Definition: 
Nybildningar, alltså egennamn som inte förekommer i verklighetens onomastikon utan som regel är påhittade av textförfattaren.