forled

Term: 
forled
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
förled
Sidhänvisning: 
74
Definition: 
[første led i sammensatte navne]
Exempel: 
Folk- i Folkmar, Folkvar
Publikationer där termen förekommer: