a-form

Term: 
a-form
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
198
Definition: 
[et navn der ender på -a]
Exempel: 
Ilsa
Publikationer där termen förekommer: