gudenavn

Term: 
gudenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
gudanamn
Sidhänvisning: 
138
Definition: 
[navn på en af de nordiske guder]
Exempel: 
Thor
Publikationer där termen förekommer: