helgennavn

Term: 
helgennavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
helgonnamn
Sidhänvisning: 
7
Definition: 
[navn hvis udbredelse skyldes en helgen eller helgeninde]
Publikationer där termen förekommer: