idolnavn

Term: 
idolnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
idolnamn
Sidhänvisning: 
23
Definition: 
[et navn som gives til et barn ved opkaldelse efter en kendt, evt. fiktiv, person]
Publikationer där termen förekommer: