illusionsskapande funktion

Term: 
illusionsskapande funktion
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
illusionsskapande funktion
Sidhänvisning: 
78
Definition: 
egennamnet bidrar till att skapa fiktionaliteten i texten, dvs. illusionen av en faktisk eller fiktiv verklighet hos läsaren
Korsreferens: 
fiktionsskapande funktion
Kommentar: 
ty. Fiktionalisierung /Illusionierung