Jonny, Ronny og Peggy i Noreg: Kortform og kjæleform av engelske førenamn.

Författare: 
Nancy L. Coleman
Tidskrift/Samlingsvolym: 
NN 9/10
Sidor: 
69–77