justert namn

Term: 
justert namn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
anpassat namn
Sidhänvisning: 
162
Definition: 
namn som er innlånt, og som har fått ei lydlig justering på nordisk grunn
Exempel: 
Lars av Laurentius
Korsreferens: 
tilpassa
Kommentar: 
termen høver mindre bra på svensk og dansk fordi ordet justert der ikkje har den tydingsnyansen som det norske ordet kan ha