karakteriserande funktion

Term: 
karakteriserande funktion
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
karakteriserande funktion
Sidhänvisning: 
78
Definition: 
ett enskilt karaktärsdrag hos namnbäraren, alternativt dennas religiösa, geografiska, sociala eller tidsrelaterade tilhörighet, framhävs genom namnets form, fonologi eller etymologi
Korsreferens: 
namnsymbolik
Kommentar: 
ty. characterisierende Funktion