Katharina Leibring, Mats Wahlberg, Leif Nilsson och Annette C. Torensjö (red.): Namn på stort och smått

Undertitel: 
Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012
Information: 

 

Publiceringsår: 
2012
Beställ: 
Institutet för språk och folkminnen, www.sofi.se