klangsymboliska namn

Term: 
klangsymboliska namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
klangsymboliska namn
Sidhänvisning: 
77
Definition: 
Egennamn som har en ovanlig fonologisk karaktör eller fonetisk klang som framkallar en viss känsla hos läsaren och som ofta får symbolisera namnbäraren eller någon egenskap hos denna.
Kommentar: 
ty. klangsymbolische Namen