kyrkjeleg namn

Term: 
kyrkjeleg namn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
kyrkligt namn
Sidhänvisning: 
197
Kommentar: 
diskusjon av termen