Lars Huldén: Finlandssvenska bebyggelsenamn

Information: 

http://bebyggelsenamn.sls.fi/

Nätutgåva av Finlandssvenska bebyggelsenamn (2001) som upptar samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svenskspråkiga och tvåspråkiga trakter samt ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter. För varje bebyggelsenamn ges en beskrivning med namnets etymologi, beskrivningar av de namnelement som ingår i ordet och äldre namnformer. Dessutom är databasen kopplad till en kartfunktion som visar var orten är belägen.

Boken Finlandssvenska bebyggelsenamn (SLS 2001) är slutsåld sedan länge. Lars Huldén har uppdaterat verket inför den digitala publiceringen.Uppslagsverket är sammanställt av professor Lars Huldén och utgavs av Svenska litteratursällskapet som tryckt bok 2001. Verket bygger på ett mångårigt arbete som startade redan i början av 1980-talet och engagerade flera forskare vid sidan av Lars Huldén själv. Med material och namntolkningar bidrog Nina Martola, Ritva Liisa Pitkänen, Kurt Zilliacus, Carl-Eric Thors och Åke Granlund.

Publiceringsår: 
2014