latiniseret navn

Term: 
latiniseret navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
latiniserat namn
Sidhänvisning: 
13
Definition: 
[nordisk navn i omdannede latinlignende former]
Exempel: 
Thyra (< Thyrwi), Viggo (< Vøggr), Alvilda (< Alvhild)
Publikationer där termen förekommer: