leksikalsk namn

Term: 
leksikalsk namn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
lexikaliskt namn
Sidhänvisning: 
22
Definition: 
diskusjon av termen leksikalsk namn som blir oppfatta som tvitydig