Lundbladh Carl-Erik

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
E-post: 
Carl-Erik.Lundbladh[at]sprakochfolkminnen.se
Övrig information: 

- Serien Skånes ortnamn

- Sydsvenska dialekter och skånska ortnamn