motenamn

Term: 
motenamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
modenamn
Sidhänvisning: 
48–51
Kommentar: 
diskusjon av termen motenamn