namneførekomst

Term: 
namneførekomst
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
namnförekomst
Sidhänvisning: 
20
Definition: 
kritikk av den svenske termen $løpnamn$
Korsreferens: 
løpenamn