namnsymbolik

Term: 
namnsymbolik
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
namnsymbolik
Sidhänvisning: 
78
Definition: 
ett enskilt karaktärsdrag hos namnbäraren, alternativt dennas religiösa, geografiska, sociala eller tidsrelaterade tilhörighet, framhävs genom namnets form, fonologi eller etymologi
Korsreferens: 
karakteriserande funktion