navneflora

Term: 
navneflora
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namnflora
Sidhänvisning: 
14
Definition: 
[den mængde der er i brug på et givet tidspunkt]
Publikationer där termen förekommer: