Norna-symposium i Uppsala, november 2023

Save the date!

Kära Norna-medlemmar,
med det här meddelandet vill namnforskarna i Uppsala uppmärksamma att vi planerar ett NORNA-symposium på temat Namn och konflikter från lunch den 14 till lunch/tidig eftermiddag den 16 november 2023. Symposiet arrangeras gemensamt av Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Symposielokalerna finns i Uppsala Arkivcentrum och Universitetshuset. Vi tänker oss att symposiet ska innehålla såväl föredrag som exkursion (troligen utanför symposieramen) och sociala aktiviteter. Vi välkomnar även digitala postrar som gärna får komma från studenter.
Att namn är något som binder ihop språk, länder, familjer, grupper, kulturer, företag osv. är något vi alla vet. Men namn och namngivning kan också bidra till konflikter – och i sig vara konfliktorsaker. Konflikter ska här ses i mycket vid mening; de kan vara yttre och inre, utsagda och outsagda, nutida och historiska, internationella, nationella eller personliga, mellan myndigheter och medborgare. Konflikter kan också finnas inom teori eller vetenskapshistoria liksom mellan olika belägg, tolkningar eller namnformer.
Studier där namn kan relateras till konflikter av någon form är varmt välkomna att presenteras på symposiet.

Ett första utskick med inbjudan om att skicka in föredragsabstrakt kommer i september 2022. Före 1 mars 2023 ges besked om antagning. Utskick två med slutlig inbjudan till symposiet planeras till april 2023.

Vi hoppas på en god uppslutning i Uppsala nästa höst!

Organisationskommittén

Josefin Devine, Märit Frändén, Johan Hedberg, Katharina Leibring, Alexandra Petrulevich

Datum: 
tisdag, november 14, 2023 till torsdag, november 16, 2023