opkaldesesregler

Term: 
opkaldesesregler
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
uppkallelseregler
Sidhänvisning: 
22
Definition: 
[de regeler hvorefter opkaldelse oftest forgik]
Publikationer där termen förekommer: