popularitetskurve

Term: 
popularitetskurve
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
154
Definition: 
[statistisk kurve som viser et navn popularitet over et givet tidsrum]
Publikationer där termen förekommer: