Quak, Arend

Land: 
Annat
Institution: 
Scandinavisch Seminarium, Universiteit van Amsterdam
E-post: 
A.Quak@uva.nl
Övrig information: 

- Skandinaviska och fornnederländska personnamn
- Fornnederländska ortnamn