Röjder Catarina

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
E-post: 
Catarina.Rojder[at]sprakochfolkminnen.se
Telefonnummer: 
0725 328367
Övrig information: 

 

Institutionsadress:

Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet

Vallgatan 22, SE-411 16 GÖTEBORG

- ortnamn
- språkhistoria