religiøst-indlånt navn

Term: 
religiøst-indlånt navn
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
199
Definition: 
[indlånt navn hvis udbredelse i Danmark skyldes en religiøs overbevisning (her den kristne tro)]
Exempel: 
Iacobus, Cecilia, Margareta
Korsreferens: 
religiøst navn
Kommentar: 
termen er ikke forklaret eksplicit i kilden