russisk navn

Term: 
russisk navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
ryskt namn
Sidhänvisning: 
11
Definition: 
[navn af russisk oprindelse]
Publikationer där termen förekommer: