-sen-efternavn

Term: 
-sen-efternavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
son-namn
Sidhänvisning: 
106
Definition: 
[efternavn som ender på -sen]
Exempel: 
Petersen
Publikationer där termen förekommer: