stedtilnavn

Term: 
stedtilnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
binamn bildat till bostadsort
Sidhänvisning: 
103
Definition: 
[tilnavn som angiver et sted]