Syrjälä Väinö

Land: 
Finland
Institution: 
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet
E-post: 
vaino.syrjala@helsinki.fi
Webbsida: 
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/sv/person/vjesyrja
Övrig information: 

förlagsansvarig för NORNA-förlaget samt Finlands suppleant i NORNA-kommittéen

forskningsintressen: socioonomastik, namn i lingvistiska landskap, urbana namn, svenska (ort-)namn i Finland