talande namn

Term: 
talande namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
talande namn
Sidhänvisning: 
77
Definition: 
egennamn som genom sin lexikaliska eller etymologiska betydelse så att säga talar till läsaren
Korsreferens: 
genomskinliga namn
Kommentar: 
ty. redende Namen