tilnavn

Term: 
tilnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
149
Definition: 
[tillagt navn]